กล้วยเล็บมือนาง

posted on 16 Jan 2010 16:16 by thanawat-pipat
ใบความรู้ กล้วยเล็บมือนาง คุณลักษณะของผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ 1. ต้องขยันอดทน 2. ต้องซื่อสัตย์ 3. ต้องรักอาชีพและตั้งใจทำงาน 4. ต้องตามใจลูกค้า 5. ต้องเอาใจลูกจ้าง 6. ต้องสละเวลา พันธุ์ 1. กล้วยเล็บมือ พันธุ์กาบดำ 1.1 เครือยาว / ลูกดก 1.2 ลูกเล็ก / ผลยาว 1.3 รสชาติหวานหอม / อร่อย 2. กล้วยเล็บมือ พันธุ์กาบแดง 1.1 ลูกใหญ่ / สั้น / เครือสั้น 1.2 ลูกไม่ดก / จำนวนหวีมีน้อย 1.3 ชาวสวนไม่ค่อยนิยมปลูกเพราะผลผลิตน้อย ตลาดกล้วย / ลู่ทางการจำหน่าย 1. ขายตามงานแสดงสินค้า 2. ขายในชุมชน 3. ขายในตลาดต่างจังหวัด / ภายในประเทศ 4. ขายตามร้านของฝาก / ปั๊มน้ำมัน 5. ชุมชน ขั้นตอนการทำสวนกล้วยเล็บมือนาง 1. กล้วยเล็บมือนางเป็นพืชที่ปลูกง่ายโดยเฉพาะในสวนผลไม้ ชาวสวนในเขตอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร มักจะ ปลูกไว้กันแทบทุกครัวเรือน 2. วิธีปลูก 1 ควรเตรียมดิน ขุดหลุมลึกประมาณ 1 ฟุต กว้าง 1 ฟุต ในหลุมถ้าให้ดี ควรเอาใบไม้หญ้าแห้งมาเผา ในหลุมก่อนเพื่อให้มีขี้เถ้าจากขยะไว้รองก้นหลุม 3. ขุดหน่อกล้วยที่สมบูรณ์มาปลูก ( หลุมที่ปลูกห่างกันประมาณ 2 วาต่อต้น ) หรือจะปลูกเป็นหย่อม ๆ ก็ได้ เพราะกล้วยเล็บมือนางชอบที่ร่มรำไรชาวสวนมักจะปลูกเป็นพืชแซมสวนผลไม้ 4. กล้วยเล็บมือนางปลูกไว้ประมาณ 6 เดือน ก็ออกเครือหลังจากออกเครือแล้วประมาณ 1 เดือน ตัดกล้วยมาบ่มได้ ตลาดกล้วยสด เดือน พ . ค .- ก . ค . ราคากล้วย กิโลละ 2 บาท เดือน ส . ค .- ต . ค . ราคากล้วย กิโลละ 3-4 บาท เดือน พ . ย .- ธ . ค . ราคากล้วย กิโลละ 5-6 บาท

Comment

Comment:

Tweet