ต้นชะมวง

posted on 16 Jan 2010 22:33 by thanawat-pipat
ต้นชะมวง ชะมวงมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Garcinia cowa,Roxd. อยู่ในวงศ์ GUTTTIFERACEAE มีชื่อเรียกอื่น ๆ คือ ส้มวง ( ภาคใต้ ) ชะมวง ( ไทยกลางและตะวันออก ) ชะมวงเป็นพรรณไม้ยืนต้น มีขนาดย่อมจนถึงขนาดกลาง มีอยู่ทั่วไปตามป่าชื้น ใบจะมีลักษณะแข็งและยายหนาคล้ายกับใบมะดัน ดอกเล็ก กลีบดอกแข็งมีสีเหลืองนวลและมีกลิ่นหอม ดอกจะดกมาก ใหญ่ประมาณ 10 - 15 เซนติเมตร การขยายพันธุ์โดยการใช้เมล็ด สรรพคุณอื่น ๆ ใบและดอกใช้เป็นยาระบายท้อง รักษาโรคไข้ กัดฟอก เสมหะ รักษาธาตุพิการ นอกจากนี้ใบอ่อนและผลยังใช้ปรุงเป็นอาหาร มีรสเปรี้ยวคล้ายใบมะดัน ถ้ากินมาก ๆ จะทำให้ท้องระบายคล้ายดอกขี้เหล็ก ต้นชะมวงมีถิ่นที่อยู่มักจะขึ้นตามป่าชื้นทางภาคใต้ และภาคตะวันออก ทางภาคกลางก็มีปลูกกันบ้างแต่เล็กน้อย

Comment

Comment:

Tweet

#1 By (182.93.186.49) on 2010-08-17 14:32

#2 By (182.93.186.49) on 2010-08-17 14:32