ปลาสอดแดง เป็นปลาพื้นๆ

posted on 16 Jan 2010 18:10 by thanawat-pipat
ปลาสอดแดง เป็นปลาพื้นๆ เหมาะสำหรับคนรักปลาที่อยากเริ่มต้นเพาะพันธุ์ในขั้นแรก เนื่องจากเพาะพันธุ์ง่าย ปลาชนิดนี้ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง และสามารถเลี้ยงรวมกับปลาประเภทอื่นๆ ได้ดี เพราะมีนิสัยไม่เกเร ส่วนมากจะอยู่บริเวณพื้นผิวน้ำ 1. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการเพาะพันธุ์ ได้แก่ 1) ตู้เพาะพันธุ์หรืออ่างเพาะ 2) พันธุ์ไม้น้ำ 3) ตะแกรง 4) แอร์ปั๊ม 5) กรวดน้ำจืดขนาดเล็ก ส่วนน้ำที่ใช้เพาะควรมีสภาพค่อนข้างกระด้าง และออกไปทางด่างเล็กน้อย 2. การเตรียมพ่อ-แม่พันธุ์ ผู้เพาะควรคัดเลือกพ่อ-แม่พันธุ์ที่สมบูรณ์มีสีสันสดใสลำตัวใหญ่ครีบต่างๆ ไม่ฉีกขาด และไม่ควรใช่พ่อแม่พันธุ์ที่อยู่ในครอกเดียวกัน ส่วนการดูลักษณะเพศของพ่อ-แม่พันธุ์ที่อยู่ในครอกเดียวกัน ส่วนการดูลักษณะเพศของพ่อ-แม่พันธุ์นั้นจะสังเกตได้ง่ายกว่าปลาชนิดอื่นๆ คือปลาเพศผู้จะมีลำตัวค่อนข้างแบน ปลายหางเรียวยาวยื่นออกมา เรียกว่าหางดาบ ครีบก้นมีลักษณะพุ่งแหลมชี้ขนานไปตามแนวลำตัวเพื่อเป็นอวัยวะสำหรับผสมพันธุ์ ส่วนลักษณะปลาเพศเมียจะมีขนาดลำตัวป้อมสั้นกว่าเพศผู้โดยเฉพาะบริเวณท้องขยายกว้างใหญ่ ครีบหางและครีบก้นจะโค้งมนไม่พุ่งแหลม เหมือนกับเพศผู้ 3. การเพาะพันธุ์ การเพาะพันธุ์ปลาสอดทำได้ง่าย โดยการนำตู้เพาะหรืออ่างเพราะที่มีขนาดไม่เล็ก-ใหญ่เกินไป ตั้งให้ถูกแสงแดดตอนเช้า เพื่อให้พันธุ์ไม้น้ำได้รับออกซิเจนบ้าง ตะแกรงที่ใช้ต้องมีความถี่พอกับขนาดของลูกปลาที่สามารถเล็ดลอดออกมาได้ ส่วนความกว้างก็ให้พอกับตู้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้พ่อแม่ปลาออกมากินลูกในเวลาหิวได้ ใช้พ่อพันธุ์ 1 ตัว ต่อแม่พันธุ์ 4-5 ตัว เมื่อไข่ฟักเป็นตัวประมาณ 2-3 วัน ก็ช้อนพ่อ-แม่พันธุ์และยกตะแกรงออกจากตู้เพาะ

Comment

Comment:

Tweet